Project Description

All-media är ett tryckeri i centrala Malmö som kan erbjuda grafiska helhetslösningar, från originalproduktion till tryckfärdigt material.

All-media ville ha möjlighet att ändra och uppdatera sin hemsida själv. Därför har vi på uppdrag av Allfelt Data hjälpt dem att lägga om deras befintliga sida i ett nytt CMS, wordpress.